چند راهی برق و محافظ پارت الکتریک

تولیدات چند راهی برق و محافظ پارت الکتریک

شرکت پارت الکتریک در سال 1364 با هدف تولید محصولات الکتریکى تاسیس و پس از 25 سال به تولید کننده متنوع ترین سبد این محصولات در ایران تبدیل شد.

این شرکت با وسعتى بیش از 10000 متر مربع، صدها نفر پرسنل و زنجیره تامینى متشکل از ده ها کارخانه و کارگاه به همراه شبکه فروش مویرگى در خاورمیانه، علاوه بر ایجاد هزاران شغل، سالها وظیفه تنظیم بازار و مقاومت در برابر حضور رقباى خارجى در بازار ملى را نیز عهده دار بوده است.

شرکت پارت الکتریک با تکیه بر نیروهاى مجرب و با ایجاد آزمایشگاه همکار سازمان ملى استاندارد و استفاده از روش هاى نوین تولید طى ربع قرن تلاش و با تاکید بر کیفیت و دوام و ایجاد آرامش خاطر براى مصرف کننده به عنوان یک برند ملى شناخته شده است چرا که هرگز کیفیت را فداى منافع زودگذر نکرده و دریافت گواهى کیفیت اروپا ( CE ) و اخذ لوح طلائى بهترین واحد کیفى در سالهاى متمادی از جمله 1391 و 1392 گواه این مدعاست.

تولیدات پارت الکتریک :

کلید و پریز‌های خانگی

کلید و پریز‌های بارانی

محافظ‌ های الکترونیکی و دیجیتال

سوکتهای صنعتی

چند خانه‌های صنعتی

چند خانه‌های مغزی سرامیکی

چند خانه‌های مغزی پلی امیدی

ترمینالهای ریلی پلاستیکی و باکالیتی

دو شاخه مادگی سیار و سه‌ راهی‌ صنعتی

کلید‌های دستگاهی

پریز‌های تابلویی سه‌ فاز و تک‌ فاز

انواع سرپیچ و مغزی‌های سرامیکی

چند خانه‌های رک مونت

چند خانه‌های آی‌ پی۴۴

چندراهی برق و محافظ پارت الکتریک