اشتراک گذاری

🔸دژنکتور کلیدی است که علاوه بر قطع و وصل خط، حفاظت شبکه را نیز بر عهده دارد و در شرایط اتصال

کوتاه شدن شبکه بوسیله عملکرد رله‌ها قسمت معیوب را مجزا می‌نماید.

Circuit breaker
Circuit breaker

🔸دژنکتورها طوری طراحی شده‌اند که به‌طور اتوماتیک از طریق رله یا بطور دستی از اتاق فرمان و همچنین از محل، در شرایط تحت ولتاژ و زیر بار و در زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار ممکن است تا

۱۰ برابر جریان نامی در دژنکتور باشد، قادرند مدار را قطع نمایند بدون آنکه آسیبی به آن برسد.

مدار وصل دژنکتور:

با فرمان از راه دور (REMOTE) از اتاق فرمان و از نزدیک (LOCAL) بوبین وصل دژنکتور که

بوسیله برق DC تغذیه می‌شود، تحریک و دژنکنور وصل می‌گردد.

مدار قطع دژنکتور:

به طور اتوماتیک از طریق رله و به طریق رله و به طریق دستی از راه دور و نزدیک بوبین قطع دژنکتور انرژی دار شده و باعث قطع دژنکتور می گردد ، چنانچه عمل قطع صورت نگیرد ، اشکالات زیر ممکن است وجود داشته باشند:
مدار قطع دژنکتور اشکال دارد که در این صورت بایستیp آلارمTRIP CIRCUIT FAILURE روی تابلو آلارم ها روشن باشند.

مکانیزم دژنکتور وp یا سیستم خاموش کننده جرقه اشکال دارد که در این صورت آلارم

CIRCUIT BREAKER FAILURE دریافت می شود.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟