اشتراک گذاری

شار

قبل از هر سخنی ذکر این نکته الزامیست که در این مطلب “شار” به معنای فرو ریختن آب و امثال آن می باشد. مانند آبشار و سرشار که در اینجا به تعابیری از آن استفاده شده؛ در شاخه های مختلف فیزیک و در پدیده های مرتبط با انتقال ، شار به معنای جا به جایی یک حجم از کمیتی جابه‌جا شونده مانند آب، شار الکتریکی و یا جریان الکتریکی از یک سطح خاص در واحد زمان است.

🔸اگر به الکتریسیته به عنوان آبی که در لوله در جریان است نگاه کنیم، آنگاه آمپر، ولت و وات را بهتر درک می­کنیم. آمپر، حجم آبی که در لوله شار (عبور) می­کند، خواهد بود. فشار این آب، ولتاژ خواهد بود. وات، توانی (ولت ضربدر آمپر) است که این آب می­تواند تولید کند (روزگاران قدیم را که از آب برای تامین توان آسیا استفاده می­شد، به یاد آورید). با این تشبیه، درک تعاریف آمپر، ولت و وات آسان­تر می­شود:

difrent ampere and watt and volts
difrent ampere and watt and volts

آمپر

یک آمپر، واحد اندازه ­گیری الکتریسیته است. واحد استاندارد پذیرفته شده برای اندازه ­گیری سرعت (شدت) جریان الکتریکی، یک آمپر است.

ولت

واحد پایه ­ی نیروی محرکه در دستگاه­ های SI و MKS، برابر با نیروی محرکه یا اختلاف پتانسیلی که باعث می­شود جریانی یک آمپری در مقاومتی یک اهمی، شار کند.

وات

وات واحد پایه­ ی توان الکتریکی، مکانیکی یا حرارتی در دستگاه ­های SI یا MKS، برابر با یک ژول در ثانیه یا ۱۰ اِرگ در ثانیه (یک اسب بخار): برای توان الکتریکی، برابر یا یک ولت-آمپر است.

آمپر، ولت و وات

در تشبیه خودمان، الکتریسیته، شار یا عبور الکترون­ها در یک رسانا مثل سیم است. سرعتی که با آن الکتریسیته سِیر می­کند به عنوان شدت جریان الکتریکی اندازه­ گیری می­شود. این شدت جریان الکتریکی به آمپر اندازه گرفته می شود.

چه چیزی باعث شار این جریان می­شود؟ در تشبیه آب، می­توانیم بگوییم یک باتری، پمپی است که باعث شار آب می­شود که این شار، خود در لوله ایجاد فشار می­کند. این فشار، ولتاژ است. و همانطور که قبلا گفتیم، وات توانی است که آب می­تواند تولید کند (مثلا برای چرخ آسیا). وات، پیمانه­ای برای توانِ آزاد شده در هر ثانیه است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟