سیم و کابل

فروش انواع سیم و کابل در بازرگانی بابابرقی24

27,500 تومان
68,000 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

41,400 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

29,000 تومان
19,500 تومان
13,030 تومان
2,535,000 تومان

سیم و کابل

کابل کولری ۵ در ۱

1,995,700 تومان
753,500 تومان
420,400 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۲٫۵

31,800 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۱٫۵

22,500 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۲٫۵

21,470 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۱٫۵

15,300 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۶

250,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۰

163,680 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۶

95,140 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۴

6,342,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۲٫۵

4,180,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱٫۵

2,530,000 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟