سیم،فروش سیم در مشهد،سیم برق،سیم مسی،سیم مفتول،سیم کیسه ای،سیم نایلون

سیم افشان 1.5 – سیمین الکتریک

تومان 380,000

سیمهای ساختمانی (سیم افشان 1.5) با عایق PVC - سیمین الکتریک

سیم افشان 4 – سیمین الکتریک

تومان 990,000

سیمهای ساختمانی (سیم افشان 4) با عایق PVC

سیمین الکتریک

سیم نایلون 2 در 0.75 – سیمین الکتریک

تومان 474,000

سیمهای نایلون سیمین الکتریک با عایق PVC

سیم نایلون 2 در 0.75