شرکت سیمین الکتریک خراسان در سال 1382 با هدف تولید انواع سیم و کابل و درخت سیم خودرو با همت مهندسین زبده ایرانی به بهره برداری رسید. این شرکت در فاز اول تولید موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع سیم و کابل گردید.

405,600 تومان
610,900 تومان
709,000 تومان
966,700 تومان
1,566,100 تومان
2,410,500 تومان
3,568,500 تومان
61,930 تومان
2,850 تومان

سیم و کابل

RG59 U80 power

6,970 تومان