سیم و کابل،فروش سیم در مشهد،فروش کابل در مشهد،سیم مسی،کابل مسی،سیم برق،کابل افشان،کابل برق،کابل شبکه،سیم کیسه ای،

سیم افشان 1.5 – سیمین الکتریک

تومان 380,000

سیمهای ساختمانی (سیم افشان 1.5) با عایق PVC - سیمین الکتریک

سیم افشان 4 – سیمین الکتریک

تومان 990,000

سیمهای ساختمانی (سیم افشان 4) با عایق PVC

سیمین الکتریک

سیم نایلون 2 در 0.75 – سیمین الکتریک

تومان 474,000

سیمهای نایلون سیمین الکتریک با عایق PVC

سیم نایلون 2 در 0.75

کابل افشان 2 در 1.5 – سیمین الکتریک

تومان 1,159,000

کابل افشان دو رشته با جنس عایق PVC

کابل افشان 2 در 1.5

کابل افشان 2 در 2.5 – سیمین الکتریک

تومان 1,874,000

کابل افشان دو رشته سیمین الکتریک با جنس عایق PVC

کابل افشان 2 در 2.5