شرکت سیمین الکتریک خراسان در سال 1382 با هدف تولید انواع سیم و کابل و درخت سیم خودرو با همت مهندسین زبده ایرانی به بهره برداری رسید. این شرکت در فاز اول تولید موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران جهت تولید انواع سیم و کابل گردید.

سیم و کابل

RG59 U80 power

6,040 تومان

سیم و کابل

RG59 U80

4,550 تومان

سیم و کابل

RG59 c60

2,490 تومان

سیم و کابل

RG59 U70

3,980 تومان