شرکت سیمین الکتریک

شرکت سیمین الکتریک خراسان

26,780 تومان
64,700 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

39,200 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

27,560 تومان
18,700 تومان
12,370 تومان
2,427,800 تومان

سیم و کابل

کابل کولری ۵ در ۱

1,875,900 تومان
708,300 تومان
395,200 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۲٫۵

30,180 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۱٫۵

21,350 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۲٫۵

20,380 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۱٫۵

14,520 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۶

228,800 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۰

156,900 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۶

91,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۴

6,106,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۲٫۵

3,970,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱٫۵

2,407,000 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟