228,000 تومان
149,300 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۶

87,500 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۴

5,810,000 تومان
3,788,500 تومان
2,282,200 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۱

1,655,000 تومان
182,500 تومان
117,100 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۴ در ۶

6,892,800 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۴ در ۴

4,715,000 تومان
3,024,000 تومان
1,852,000 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۴ در ۱

1,378,000 تومان
1,029,500 تومان
675,800 تومان
136,000 تومان
91,870 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۳ در ۶

5,358,200 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۳ در ۴

3,587,500 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟