24,020 تومان
63,660 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

37,080 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

25,170 تومان
16,980 تومان
9,950 تومان
28,660 تومان
20,280 تومان
19,350 تومان
13,790 تومان
228,000 تومان
149,300 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۶

87,500 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۴

5,810,000 تومان
3,788,500 تومان
2,282,200 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۵ در ۱

1,655,000 تومان
182,500 تومان
117,100 تومان

سیم و کابل

کابل افشان ۴ در ۶

6,892,800 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟