سیم کیسه ای ۲ در ۰٫۷۵

کابل افشان کیسه ای (سیم کیسه ای) همان کابل افشان سبک تخت است که غالبا برای کابل رابط تجهیزات الکتریکی خانگی و اداری و روشنایی های قابل حمل، به کار می رود. قیمت کابل کیسه ای با توجه به قابلیتهایش، بسیار مناسب است.