نری سه فاز ۵ شاخ لگراند

نری سه فاز 5 شاخ لگراند (سه فاز + نول + ارت )
پارت نامبر : 055157
20 آمپر ساخت فرانسه