چراغ دفنی (پرتو پارس)

قابل استفاده در فضاهای باز (IP65).

فاقد اشعه ماورای بنفش و مادون قرمز.

نور خروجی با زاویه پخش بیشتر.

دارای نور یک نواخت و بدون لرزش.