30,000 تومان
74,090 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

44,700 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

31,570 تومان
21,460 تومان
14,600 تومان
2,641,900 تومان

سیم و کابل

کابل کولری ۵ در ۱

2,079,900 تومان
807,900 تومان
450,800 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۲٫۵

44,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۱٫۵

28,480 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۲٫۵

31,390 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۱٫۵

23,350 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۶

260,190 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۰

173,360 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۶

98,640 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۴

6,863,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۲٫۵

4,516,400 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟