شرکت کیاسورن روشنایی پایدار با نام تجاری کیاسو در سال 1390 تاسیس و فعالیت خود را به طور گسترده در زمینه تولید چراغ‌های روشنایی داخل ساختمان آغاز نموده و در زمانی کوتاه به جمع تولیدکنندگان معتبر چراغ‌های فلورسنتی کم مصرف و LED ملحق گردیده است.