حراج!

چراغ دیواری و سقفی

چراغ سقفی مدل آرین-پرتو پارس

28,000 تومان 19,000 تومان
حراج!
340,000 تومان 285,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

دانلود لیست قیمت محصولات

کابل آنتنی-100 سیم و کابل-100

به اطلاع مشتریان و همکاران گرامی می رساند مدیریت بازرگانی مجموعه سیمین الکتریک خراسان بر عهده بازرگانی بابابرقی24 می باشد.

کابل افشان

1,488,000 تومان
277,300 تومان
215,000 تومان
150,300 تومان
366,000 تومان
963,000 تومان
596,000 تومان
666,500 تومان
299,000 تومان
419,200 تومان
1,135,500 تومان
760,600 تومان
1,112,100 تومان
6,970 تومان
5,050 تومان
2,790 تومان
4,480 تومان
1,781,300 تومان
آلتون رای